Portfolio > Silverpoint

Lakeview Girl
Silverpoint
16" X 14"
2011
Boy from Barton
Silverpoint
16" X 14"
2010
Boy from Jonestown
Silverpoint
16" X 14"
2010
Ms. Jean Lee, Oneida, AR
Silverpoint
16" X 14"
2010
Sally
Silverpoint
16" X 14"
2010
Sis Ethel, Marvell, AR
Silverpoint
16" X 14"
2010
Willie Lee "Chicken Killer"
Silverpoint
16" X 14"
2010
Gerald, III
Silverpoint
14" X 12"
2008
Maxx
Silverpoint
16" X 14"
2007